Osobní profil

  • Rok narození 1960,
  • jsem chirurg s 36letou praxí.

Vzdělání

  • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové, obor všeobecné lékařství,
  • atestace z všeobecné chirurgie I. stupně (1988),
  • nadstavbová atestace z dětské chirurgie (1997),
  • specializační kurzy: dětská traumatologie, laparoskopie a další.

Pracuji jako

  • Primář Oddělení dětské chirurgie Oblastní nemocnice Kolín,
  • vedoucí lékař dětské chirurgie CANADIAN MEDICAL v Praze,
  • dětský chirurg v privátním Chirugickém středisku GALEN v Ústí nad Orlicí,
  • ordinář pro dětskou chirurgii v Orlickoústecké nemocnici.