Od 1.9.2022 zavádím ROČNÍ poplatek za zařazení do kartotéky

Vážení rodiče, od r. 2008 pečuji o Vaše děti s veškerou pílí a nasazením, bez ohledu na čas, únavu či zdraví. Jsem pro Vás trvale 24 hod na telefonu, poskytuji rady prostřednictvím on-line poradny.

Po zvážení subjektivních i objektivních důvodů zavádím od 1.9.2022 pro všechny pacienty (nové i současné!) ROČNÍ poplatek ve výši 1.200 Kč (poplatek zaplacený v r. 2022 platí do konce roku 2023).

Poplatek – po konzultaci - zařadí Vaše dítě do kartotéky mých pacientů a bude opravňovat k čerpání ambulantní i operační péče v oboru dětské chirurgie na Chirurgickém středisku GALEN v Ústí n. Orlicí.

Připomínám, že rozsah, formu a kvalitu mé péče je stále možno považovat v rámci České republiky za nadstandardní. Zejména operace v režimu ambulantní a jednodenní chirurgie jsou péčí exkluzivní.

Formálně budu požadovat od uvedeného data před operací či od druhé návštěvy ambulance doklad o složení částky na č.ú. 123-8047760257/0100, kdy jako variabilní symbol uvedete rodné číslo dítěte a do „Zprávy pro příjemce“ jméno a příjmení.

V případě, že nebudete chtít poplatek hradit, je pro Vás snadno dostupná kvalitní standardní péče ve spádových chirurgických zařízeních či na specializovaných pracovištích dětské chirurgie v Pardubické nemocnici či Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

Vyhrazuji si právo poplatek v případech zvláštního zřetele odpustit.