ROČNÍ poplatek za zařazení do kartotéky

Vážení rodiče, od r. 2008 pečuji o Vaše děti s veškerou pílí a nasazením, bez ohledu na čas, únavu či zdraví. Jsem pro Vás trvale 24 hod na telefonu, poskytuji rady prostřednictvím on-line poradny.

Po vyhodnocení ohlasů na zavedení poplatku (září 2021) ze strany Vaší i ze ze strany mé a vyhodnocení jeho regulační efektivity jsem se rozhodl pokračovat v této praxi a tedy všichni pacienti (noví i současní) hradí od 1.1.2024 ROČNÍ poplatek ve výši 1.200 Kč.

Poplatek – po konzultaci - zařazuje Vaše dítě do kartotéky mých pacientů – tedy do mé výlučné péče a opravňuje k čerpání ambulantní i operační péče v oboru dětské chirurgie.

Připomínám, že rozsah, formu a kvalitu mé péče je nutno považovat v rámci České republiky za nadstandardní. Zejména operace v režimu ambulantní a jednodenní chirurgie jsou péčí exkluzivní.

Formálně budu požadovat před operací či od druhé návštěvy ambulance doklad o složení částky na č.ú. 123-8047760257/0100, kdy jako variabilní symbol uvedete rodné číslo dítěte a do „Zprávy pro příjemce“ jméno a příjmení.

Ujišťuji Vás, že v případě, že nebudete chtít poplatek hradit, je pro Vás snadno časem i místem dostupná a plně z pojišťovny hrazená kvalitní péče ve spádových chirurgických zařízeních či na specializovaných pracovištích dětské chirurgie v Pardubické nemocnici či Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

Vyhrazuji si právo poplatek v případech zvláštního zřetele odpustit.